Engelli kızım yürürken korkuyor ve düşüyor. “Yanındayım” telkini yeterli olmadı. Ne yapabiliriz?