Sağlıklı ruhsal yapının iki ekseni '' Duyarlılık ve İrade'' dir.