Beyaz gürültü hakkında Adem hocanın fikirleri ne yöndedir?